Sáu cải cách thuế lớn được thực hiện để tăng tốc cải cách thuế cá nhân sẽ trở thành điểm nhấn trong năm tới | Thuế bất động sản | Thuế thu nhập cá nhân | Cải cách thuế tiêu dùng

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-02-26 19:53:37
RTX3090“核弹”要来了?英伟达RTX30系列最新爆料|||||||

IT之家6月19日动静 按照中媒VideoCardz的动静,网上又呈现了英伟达 RTX 30 系列隐卡的爆料。

据引见,爆料者Kopite7kimi正在英伟达A100 GPU公布前几个月便准确猜测了其规格,因而其爆料有很年夜的可托性。

IT之家领会到,RTX 2080Ti的继任者能够被定名为RTX 3090,正在此之前90系列皆是单GPU的“核弹级”产物。

按照中媒VideoCardz的道法,英伟达常常会正在最初一刻改动规格,定名也很易确认。举例来讲,协作厂商其时曾经为GeForce GTX 880筹办好了包拆,但便正在出售前两周,英伟达将其从头定名为GTX 980。

以下是中媒汇总的RTX 30系列隐卡的规格,仅供参考。

、

viaVideoCardz

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa